Закупки 1
Поставка редуктора MFY 5M6176 NGC / Procurement of the MFY 5M6176 NGC Reducer

Тип и номер ТП Поставка редуктора MFY 5M6176 NGC / Procurement of the MFY 5M6176 NGC Reducer
Начало и окончание тендера 13.12.22 - до 18 ч. 00 мин. 21.12.22
Заказчик АО «Мордовцемент» / SC «Mordovcement»